Lite trött

Nobelprisveckan och tiden därefter var smått galen för min del. Dagarna jobbade jag och försökte hinna med alla telefonsamtal så gott det gick. På kvällarna skrev, skrev och skrev jag.

Resultatet blev väldigt bra. Debattartikel i svenskan, massor med intervjuer och faktastöd till journalister, bra politikerkontakter och morgonsoffan i SVT är några av de saker jag fick till. Gehör fick vi också – flera riksdagsmotioner har skrivits om barnlöshet som livskris. Det är nytt för i år, så har de inte formulerats tidigare.

Idag har jag, ordförande och vice ordförande för Barnlängtan varit på ett möte med två av de högsta cheferna för Socialstyrelsen och mötet gick långt över förväntan.

Det händer alltså massor, men tyvärr har jag inte riktigt orkat med att svara på alla mail eller att uppdatera min blogg. Det kommer, men ett stort förlåt till er som inte fått svar!

Annonser

Sammanfattning och länkar

Om man vill veta vad Norrlands regionsförbund säger om par som varit föräldrar kan man läsa det här inlägget. Jag fick aldrig ett svar på min fråga. VLL elsanerar även lokaler för elallergiker.

Om man vill läsa lite utdrag ur propositionen som styr prioriteringar i vården och varför jag tror att det nuvarande systemet är olagligt kan man läsa det här inlägget.

Vill man ha statistik om andelen som får barn efter IVF kan man läsa Socialstyrelsens rapport. 26.4% av alla äggåterföringar ledde till levande födda barn 2007.

Funderar man på åldersgränser för IVF så kan man räkna på två sätt. Som jag räknar varierar åldersgränserna mellan 37 och 39, eftersom jag utgår ifrån hur gammal man får vara vid behandlingen. Exempelvis Stockholm säger att den övre gränsen är 40, eftersom man inte får fylla 40 år under behandlingen.

Vill man veta mer om vad Socialstyrelsen vet om IVF kan man gå till den här sidan. Ingen av rapporterna där har något utförligt resonemang om hur vården regleras. Det saknas sådana resonemang i all information jag läst från Socialstyrelsen och jag tror att jag har läst i stort sett allt inklusive många remissvar.

Jag har också begärt att Socialstyrelsen ska utreda om systemet följer lagen. Det gjorde jag i samband med den här DN-artikeln. Efter det försvann Socialstyrelsen i två och en halv månad. Därefter återkom de med ett svar utan substans. Jag skickade en ytterligare serie frågor och fick svar i form av ett telefonsamtal. Det samtalet slutade med att juristen erkänner att hon inte vet hur vården regleras för ofrivilligt barnlösa och att hon byggde stora delar av sitt resonemang på att någon borde agerat tidigare om något var fel. Det samtalet finns dokumenterat.

Utöver det har jag ett ärende hos DO som är såpass komplicerat att endast fragment finns återgivna på bloggen. Jag tror att infertilitet är ett funktionshinder, dels utifrån diskrimineringslagens definition och dels utifrån ICF, WHOs internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (se kod b6600). Jag tror även att assisterad befruktning handlar om mänskliga rättigheter.

Jag betraktar varken frågan hos Socialstyrelsen eller frågan hos DO som avgjorda.

Finska regler

Enligt en dom från kammarrätten i Sundsvall har man rätt till ersättning för behandling utomlands om man borde fått vården i sitt hemlandsting (KrSU 1207-08).

Finland ligger nära och de har relativt bra regler som styr IVF (sid 134). För att få offentligt finansierad vård i Finland ska man uppfylla följande kriterier:

  • En barnlöshetsutredning ska vara gjord som säger att förutsättningarna för en graviditet finns
  • Sannolikheten för att lyckas ska vara mer än 10%

Vid följande fall rekommenderas inte behandling inom den offentliga hälsovården:

  • Två gemensamma biologiska barn sedan tidigare (de har alltså ett tak på två barn till skillnad från det svenska taket på ett barn)
  • En individuell prövning ska genomföras om någon av parterna genomgått en sterilisering
  • Vissa infektionssjukdomar, såsom HIV

Det här verkar innebära att jag får begära förhandsbesked från Försäkringskassan, sedan kan jag åka till Finland och genomföra behandling på Försäkringskassans bekostnad. Däremot får jag ingen behandling i mitt eget landsting.