En av mina hemligheter

En av mina hemligheter är att jag skriver på en bok. Det är en roman som utspelar sig i Stockholm, men med tydliga fantasy-inslag. Mycket av inspirationen är hämtad från Neil Gaiman, men berättelsen är en väldigt annan än vad han hade valt och den är nog lite ljusare.

Jag gillar min egen berättelse. Jag tycker den är rolig och har en rytm. Däremot riskerar den att bli lite för kort. I nuläget är den cirka 100 000 tecken, vilket motsvarar ungefär 70 boksidor. En väldigt kort bok är runt 200 000 tecken.

Att skriva med mål att skriva längre än vad jag riktigt skulle välja är ett dåligt mål. Samtidigt har berättelsen också bara nått ungefär halvvägs. Så egentligen borde jag lita på att min berättelse kommer komma vidare av sig själv och bli så lång som den är tänkt att bli, oavsett om det är 120 000 tecken eller 500 000. Ändå sitter jag där och räknar tecken och ord nästan varje gång jag skrivit ett stycke.

Annonser