Följer verkligen ettbarnsregeln lagen?

Att förstå vad lagen säger om hälso- och sjukvård är svårt. Det finns inga absoluta rättigheter angivna för patienter, utan hälso- och sjukvårdslagen ger mer övergripande målbeskrivningar. Enligt den lagen är landstingets skyldighet att erbjuda god vård till sina invånare och verka för en god hälsa hos hela befolkningen.

Varje patient har rätt till en individuell bedömning och anpassad information om sin hälsa och behandlingsalternativ. Ifall det finns flera behandlingsformer som har bra medicinskt stöd har man rätt att välja behandlingsmetod om kostnaden för behandlingen framstår som befogad.

När jag pratade med en jurist och grävt lite i det här för att förstå vad det är som lagen egentligen säger har jag förstått det som att grundprincipen är att man ska få vård om man behöver.

För sjukvården är det dock nödvändigt att göra prioriteringar. För att förstå lite mer om dem har jag läst propositionen om prioriteringar i vården, som behandlar bakgrunden till att lagen ser ut som den gör.

I propositionen står följande att läsa:

”Prioriteringar av enskilda patienter kan aldrig ske efter i förväg fastställda mallar eller kriterier. Varje fall är unikt och måste bedömas utifrån den enskilde patientens behov och de unika förutsättningarna i just den situationen, men med vägledning av genomtänkta etiska grundprinciper. ”

Längre ned i propositionen behandlas barnlöshet specifikt:

Övervägandena om prioriteringar skall enligt den etiska plattform vi slagit fast avse behoven, inte vilken behandlingsmetod som tillämpas i det enskilda fallet. För behandling mot ofrivillig barnlöshet innebär det att det är det medicinska problemet som skall prövas, inte om det skall åtgärdas genom IVF-behandling eller genom t.ex. kirurgiskt ingrepp (ett ingrepp som för övrigt inte ifrågasatts av utredningen). Enligt vår mening kan det för varje tillstånd finnas ett individuellt så betydande medicinskt behov av en åtgärd att hälso- och sjukvården skall tillgodose behovet.

Jag tycker det här är glasklart. Lagens intentioner är att jag ska få en individuell bedömning som behandlar min situation och mitt medicinska behov, oavsett tidigare barn och antal genomgångna behandlingar. Regler i stil med de som landstingen har är därför fel.

Annonser

4 reaktioner på ”Följer verkligen ettbarnsregeln lagen?

  1. Pingback: Dagens DN « Inte utan min åsikt

  2. Pingback: Inte så tuff « Inte utan min åsikt

  3. Pingback: Sammanfattning och länkar « Inte utan min åsikt

  4. Pingback: Uppenbarhetsrekvistet (eller ”Så här får vi bort förbud mot embryodonation och fertilitetsbehandling av ensamstående”) « Inte utan min åsikt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s