Barnlängtan och barnfrihet

Med jämna mellanrum händer det att någon förväntar sig att jag ska känna mig kränkt eller upprörd av människor som inte vill ha barn och att de har ett bättre liv utan. Paneldiskussionen i ”Barn till varje pris?” hade lite av den tanken och nu har jag fått ett par länkar till Fredrik Wass blogginlägg om ”Tankar om barnfrihet”.

Även om Fredrik gör ett feltramp i att gå in och bedöma hur andra människors liv förändrats av att få barn utifrån sitt eget perspektiv och därigenom gör en bedömning av mitt liv som jag inte alls delar så tycker jag att texten är synnerligen oprovocerande. Det är just möjligheten till val som hela mitt engagemang i reproduktiva rättigheter kretsar kring.

Utöver sådant som direkt påverkar ens möjlighet att överleva finns inget större i livet än att bli förälder. Det är ett enormt ansvar och något som bör ha en oerhörd påverkan på en människas liv. Därför är rätten och möjligheten att välja att bli förälder eller inte bland de viktigaste framstegen vi som samhälle kan göra.

Det valet inkluderar både rätten att välja och att välja bort. Den som vill bli förälder bör få allt stöd som går för att kunna bli det. Den som inte vill bör få allt stöd som går för att inte tvingas. Därför tycker jag att assisterad befruktning, steriliseringar, preventivmedel och aborter är sidor av samma mynt.

Priset i kronor för att ge medborgare tillgång till möjligheten att så långt det går styra sin egen reproduktion är ganska lågt. Samtidigt finns det få saker som påverkar en enskild människas frihet så mycket som möjligheten att välja eller välja bort föräldraskap. Därför är det bisarrt att se hur landstingen inför restriktioner och debatterar så väl steriliseringar som assisterad befruktning med grundförutsättningen att det ska begränsas så mycket som möjligt. Är inte hela poängen med en gemensam välfärd att öka alla människors frihet och välmående?

Där är jag och den som vill leva ett liv utan barn ofta väldigt överens. Normer, idéer och myter gör att såväl politiker som omgivning försöker tvinga in alla i samma mall. Den som avviker straffas och det är väldigt, väldigt fel. Möjligheten att fritt få välja eller avstå från föräldraskap borde vara ett självklart och viktigt frihetsmål.

Annonser

Trots en rejäl ansträngning…

…så har Norrlandstingens regionförbund klubbat gemensamma riktlinjer som är direkt olagliga, där ovetenskapliga åldersgränser, krav på mannens hälsotillstånd och förbud mot att behandla par med vissa funktionsnedsättningar finns med. En laglighetsprövning är förberedd, så när de fyra norrlandslandstingen väl klubbar sina beslut om riktlinjerna i respektive landstingsfullmäktige kommer en överklagan lämnas in där Förvaltningsrätten kommer få ta ställning till om beslutet är förenligt med svensk lag. Jag tror inte att det är det, men nu kommer vi få det prövat.

För övrigt är jag gravid och har beräknad förlossning om en dryg månad.