Försvarsmakten: För dagens unga är fred, frihet, demokrati i Sverige tyvärr icke-frågor.

Jag har haft en mailväxling med Försvarsmakten angående deras kampanj där de bland annat påstår att jag inte vill skydda demokratin.

Jag:

Hej!

Jag har sett era affischer och gjort ert test ”Åsiktsprofilen” på nätet.

Jag antar att det officiella syftet är att öka intresset för
militärtjänstgöring nu när den allmänna värnplikten avskaffas samt att
öka kunskapen för vad Försvarsmakten gör.

Men det är valår just nu. Valupptakterna pågår för fullt och det som
sker nu kommer påverka innehållet i valrörelsen. Många av era
påståenden är väldigt subjektiva och många kan exempelvis anse att det
är viktigt att skydda demokratin, men att det skyddet inte ska ske med
kulsprutor. En annan åsikt kan vara att det är myndigheten för
samhällsskydd och beredskap som ska ha resurser för katastrofhjälp.

För mig, och många andra, blir er kampanj en positionering inför
valrörelsen. Det är ett perspektiv ni måste insett att man måste
betrakta kampanjen ur och jag vill därför veta mer hur ni har tänkt
kring just det.

För mig innebär att skydda demokratin bland annat att protestera när
Försvarsmakten lägger sig i politiken.

Vänliga hälsningar,
Johanna

Följande svar var det jag fick:

Hej Johanna

Tack för dina synpunkter.

Detta har ingenting med politik eller val att göra. Tvärtom är det olyckligt
att det sammanfaller men vi kan inte råda över detta. Våra politiker har
bestämt att värnplikten ska läggas vilande från 1 juli i år. Det är detta
datum som bestämmer när vi måste börja kommunicera för att nå de mål som
samma politiker har satt upp för oss. För dagens unga är fred, frihet,
demokrati i Sverige tyvärr icke-frågor. Man upplever inget hot vilket vi i
sig ska vara glada för men vad som händer i morgon är svårt att förutse. I
ett senare skede ska vi årligen anställa 4000 personer där majoriteten
kommer att vara unga. För att lyckas med detta måste vi få fler att
reflektera och starta en diskussion i samhället. Vårt samtal är en del av
den diskussionen.

Med vänliga hälsningar

FREDRIK SVAHN
Marknadschef

FW: Vb: Ang. Vb: Er kampanj

Inbox X

Reply
|

Fredrik Svahn

to me, Info

show details 10:53 AM (8 hours ago)
Hej Johanna

Tack för dina synpunkter.

Detta har ingenting med politik eller val att göra. Tvärtom är det olyckligt
att det sammanfaller men vi kan inte råda över detta. Våra politiker har
bestämt att värnplikten ska läggas vilande från 1 juli i år. Det är detta
datum som bestämmer när vi måste börja kommunicera för att nå de mål som
samma politiker har satt upp för oss. För dagens unga är fred, frihet,
demokrati i Sverige tyvärr icke-frågor. Man upplever inget hot vilket vi i
sig ska vara glada för men vad som händer i morgon är svårt att förutse. I
ett senare skede ska vi årligen anställa 4000 personer där majoriteten
kommer att vara unga. För att lyckas med detta måste vi få fler att
reflektera och starta en diskussion i samhället. Vårt samtal är en del av
den diskussionen.

Med vänliga hälsningar

FREDRIK SVAHN
Marknadschef

FÖRSVARSMAKTEN

0733-206472
fredrik.x.svahn@mil.se

—— Vidarebefordrat meddelande
Från: Info <info@mil.se>
Datum: Wed, 16 Jun 2010 11:32:42 +0200
Till: <fredrik.x.svahn@pub.mil.se>
Ämne: Vb: Ang. Vb: Er kampanj

Med vänliga hälsningar
Försvarsmaktens informationsstab
Tel: 08-788 88 88
Fax: 08-788 88 78
—– Vidarebefordrat av Lena Parkvall/lenpar01/MIL/SE   2010-06-16 11:32
—–

INFOS/MIL@HKVMIL
Sänt av: Mattias
Robertson/MATROB0                                        Till
1/MIL/SE                  info@mil.se
Kopia

2010-06-15 09:54                                       Ärende
Vb: Ang. Vb: Er kampanj

—– Vidarebefordrat av Mattias Robertson/MATROB01/MIL/SE   2010-06-15
09:54 —–

EXP-HKV/MIL/SE@MIL
Sänt av: André
Bouget/andbou01/MIL/SE@MIL                                           Till
INFO
2010-06-11 12:33                                                     S/MI
L@HK
VMIL
Kopia

Ärende
Vb:
Ang.
Vb:
Er
kamp
anj

—– Vidarebefordrat av André Bouget/andbou01/MIL/SE   2010-06-11 12:32
—–

HR-Direkt <hr-direkt@mil.se>
Sänt av: Klara Flink
<klara.flink@mil.se>                                                 Till
exp@hkv.mil.se
2010-06-11 12:14                                                    Kopia

Ärende
Ang. Vb: Er kampanj

Omlottas till Infostaben

Vänliga hälsningar

HR Direkt
FM HR Centrum
Sandhamnsgatan 63 B
107 86 STOCKHOLM

08-514 393 00

Besöksadress:
Sandhamnsgatan 63

EXP-HKV/MIL/SE
Sänt av: Elisabet
Fröman/ELIFRO01/M                                        Till
IL/SE                     HR-Direkt/MIL/SE@MIL
Kopia

2010-06-11 08:31                                       Ärende
Vb: Er kampanj

—– Vidarebefordrat av Elisabet Fröman/ELIFRO01/MIL/SE   2010-06-11 08:31
—–

Johanna Mannung
<johanna@mannung.
se>                                                      Till
Sänt av:                  exp-hkv@mil.se
johanna.mannung@g                                       Kopia
mail.com
Ärende
Er kampanj
2010-06-10 23:24

Hej!

Jag har sett era affischer och gjort ert test ”Åsiktsprofilen” på nätet.

Jag antar att det officiella syftet är att öka intresset för
militärtjänstgöring nu när den allmänna värnplikten avskaffas samt att
öka kunskapen för vad Försvarsmakten gör.

Men det är valår just nu. Valupptakterna pågår för fullt och det som
sker nu kommer påverka innehållet i valrörelsen. Många av era
påståenden är väldigt subjektiva och många kan exempelvis anse att det
är viktigt att skydda demokratin, men att det skyddet inte ska ske med
kulsprutor. En annan åsikt kan vara att det är myndigheten för
samhällsskydd och beredskap som ska ha resurser för katastrofhjälp.

För mig, och många andra, blir er kampanj en positionering inför
valrörelsen. Det är ett perspektiv ni måste insett att man måste
betrakta kampanjen ur och jag vill därför veta mer hur ni har tänkt
kring just det.

För mig innebär att skydda demokratin bland annat att protestera när
Försvarsmakten lägger sig i politiken.

Vänliga hälsningar,
Johanna Mannung

—— Slut på vidarebefordrat meddelande

Reply
Reply to all
Forward
Annonser

En ny avhandling om upplevelserna efter infertiliteten

Igår försvarades en avhandling av Marianne Johansson om mäns och kvinnors upplevelser efter ofrivillig barnlöshet. Resultatet var knappast oväntat: par som inte får barn mår dåligt. De som efter fem år inte fått barn mår väsentligt sämre än de som fått barn. Männen hade sämre livskvalitet än vad tidigare studier visat och de upplevde också förloppet annorlunda än kvinnorna. De kände sig ofta marginaliserade, eftersom så stort fokus lades på kvinnan.

De som var undersökta vad par med manlig faktor som avslutat de landstingsfinansierade försöken utan barn. 77% lever efter fem år med barn, varav en majoritet har egna biologiska barn som oftast kom efter egenfinansierad IVF och nästan lika många hade adopterat. De par som levde utan barn, både män och kvinnor, hade betydligt lägre livskvalitet än de som levde med barn

Sett ur prognos för IVF är manlig faktor en diagnos som ger väldigt bra prognos. Det här är alltså män som vet att det beror på dem och som ofta vet att de har goda chanser att lyckas, men som inte får behandlingar. Undra på att de mår dåligt. En av slutsatserna som Marianne Johansson drar är också uppenbar:

Jag anser även att sjukvården bör sträva efter att minska gruppen där IVF behandlingen inte lyckats. Detta kan ske genom att i vissa fall erbjuda paren ytterligare ett antal behandlingar.

Tyvärr har jag inte hittat en länk som fungerar till själva avhandlingen.

När ska doktorn inte hjälpa till?

Många som hängt på internetforum där ofrivilligt barnlösa samlas har mött dem. De där personerna där man känner att det nog vore bäst om behandlingarna inte lyckades.

Alla personer är inte lämpliga föräldrar. Alla miljöer är inte bra för ett barn att växa upp i. Men det är ett enormt svårt beslut att bestämma vem som ska få bli förälder och vem som inte ska få bli det. Väldigt olämpliga personer kan ju få till ett barn utan kontroller, så varför ska det finnas kontroller när det gäller att få hjälp på en fertilitetsklinik?

Jag tycker att svaret egentligen är rätt enkelt. Om samhället skulle ingripa om ett barn fanns i den miljön ska samhället inte medverka till att ett barn föds i den miljön. Samma regler bör gälla för privata kliniker.

Sen är det svårt att dra den gränsen, när är en miljö rimlig att tro att den blir bra nog och när är den inte det? Det är sällan svar som en läkare kan ge på några få undersökningar, även om de idag har ansvar för att se till att behandlingen är lämplig och att det är troligt att barnet kommer växa upp i en bra miljö. Ibland går det att sätta absoluta regler för personer som inte bör behandlas, exempelvis BMI-gränser där det genom vetenskapliga studier går att visa att behandlingen innebär kraftigt förhöjda risker och att chansen att lyckas är väldigt låg. De situationerna klarar också läkarna bra, när det finns regler och ”objektiva” kriterier som inte är upp till deras egna, personliga bedömning. Problemet är när exempelvis personer med förståndshandikapp, missbruk eller sociala problem söker hjälp med fertilitetsproblem. Något jag hört alldeles för ofta är läkare som ljugit – de har refererat till regler som inte finns och därefter inte gjort behandlingarna. Eller så har de gjort behandlingar som de själva borde insett var olämpliga.

Läkare har inte utbildningen, kompetensen eller förutsättningarna för att göra den typ av utredningar som krävs för att avgöra svåra fall. Det går inte heller sätta upp absoluta regler för vilka diagnoser som är okej och vilka situationer som inte är okej. Det måste ske individuella bedömningar, där situationen gås igenom i sin helhet. En person med på ytan svårare problem kanske har en fantastisk mamma och en fantastisk bror som gör att miljön skulle bli väldigt bra. Någon annan med en på ytan mindre allvarlig situation kanske helt saknar ett pålitligt nätverk.

Det är svåra frågor och när det finns tveksamheter behöver utredningen göras noggrant, respektfullt och sakligt. Personerna som blir utredda behöver få korrekt information och möjlighet att överklaga. Allt behöver dokumenteras på ett sätt som blir tydligt. De med bäst kompetens för den typen av frågor är socionomer som jobbar med familjerätt, det vill säga samma personer som är involverade när det uppstår problem i miljön för barn som redan finns. De är också utomstående, vilket är viktigt då patienter ofta bara har en fertilitetsklinik att välja på och det ofta bara finns ett fåtal läkare där. Om läkarna är de som behöver ta den aktiva konflikten och göra ifrågasättanden av personens lämplighet kan situationen bli dålig för alla inblandade om behandlingar därefter bedöms som lämpliga.

Jag skulle därför gärna se ett system där läkarna kan begära en utredning från socialnämnden i kommunen när de får in patienter som de tror skulle kunna ha problem med att erbjuda en tillräckligt bra miljö för ett barn. Familjerättssekreterarna får därefter genomföra en utredning som påminner om den som sker vid adoption och att besluts- och överklagandekedjan därefter blir den samma. På det sättet skulle mycket av godtycket försvinna, personer skulle få rakare svar och det skulle finnas en tydligare väg att överklaga.

Johanna skriver brev: Kära hovet

Kära Viktoria och Daniel,

Jag vill uttrycka min djupa tacksamhet över att ni tagit hänsyn till oss vanliga dödliga när ni valt ut er bröllopsserie. När jag först hörde talas om bröllopet tänkte jag att vi med begränsad ekonomi inte skulle få vara med och fira, men det verkar riktigt ekonomiskt överkomligt för oss att få lite kunglig festglans över er stora dag. Det är redan rea på vår lokala ICA. Chokladen från Cloetta var billig redan från början, men nu ligger den på runt 20 kronor asken. Det är den billigaste chokladen i affären! Glamourös cider går att köpa för det facila priset 2 för 20. Det är lite dyrare per liter än den billiga cidern på PET-flaskor, men fortfarande helt överkomligt. Dessutom har den 2% alkohol, vilket den billigare cidern inte har. Kronljusen, med guldfärgade kronor tryckta på kartongen, är nu nere i priser som konkurrerar med IKEA.

Det enda jag har synpunkter på är priset för servetterna. Per styck är de långt över dubbelt så dyra som IKEAs servetter.

Vänliga hälsningar,

Johanna

——-

Till skillnad från alla andra brev jag publicerat i den här bloggen är det här alltså bara ett skämt och inget jag skickat.

Vad vill du läsa?

Det är massor med människor som besöker den här bloggen varje dag, trots att den bara varit aktiv i drygt en vecka. Runt 100 besökare per dag, vilket jag tycker är jätteroligt!

Olika ämnen är olika mycket inom min komfortzon – frågor som rör hur fertilitetsvården och adoptioner fungerar är enkla och utrikespolitik är en jätteutmaning. Vissa frågor ligger däremellan, som de mer existensiella frågorna kring var gränserna går för när fertilitetsbehandlingar är rätt att genomföra.

Om jag bara ska se vad ni har läst tycker ni att adoption, krishantering för barnlösa och fördomar mot invandrare är intressantast. Vad tycker du är kul att läsa?

Några inlägg som jag funderar på att skriva:

 • Mer om försvarets kampanj
 • Genusarbete på förskolor
 • Var jag anser gränserna går för när sjukvården ska respektive inte ska assistera vid befruktningar
 • Hur hemutredningar inför adoptioner går till
 • Lite om hur stödfamiljer, jourfamiljehem och familjehem fungerar
 • Inhemska adoptioner
 • Hur jag upplever att fördomar och en nykolonial attityd påverkar rapporteringen om det politiska läget i Thailand
 • Äggdonationer och embryodonationer
 • Varför it-pappor tar pappaledigt
 • Förlossningsdepressioner som en feministisk fråga
 • Mer om mig själv

Är det något av det här som låter intressant? Ge mig jättegärna feedback!

Kriget i Sudan och Carl Bildt, såsom jag förstått det.

Kriget i Sudan var en fruktansvärt historia. Det var ett inbördeskrig som varade mellan 1983 och 2005 och det var en stor humanitär katastrof där hundratusentals människor dog, svalt ihjäl, våldtogs och blev hemlösa.

I södra Sudan finns olja och det är en typ av naturresurs som ofta har en central roll i krig. 1997 tecknade bland annat Lundin Oil ett avtal med den sudanesiska regeringen, där Lundin Oil och några andra oljebolag gavs rätt till att exploatera oljan. För att företagen skulle få tillgång till oljefälten begick den sudanesiska regeringen massor av krigsbrott. Enligt raporten från ECOS var konsekvenserna av oljekontrakten bland annat 12 000 döda och 160 000 tvångsförflyttade. Utöver det här dog massor med fler människor, men det var inte direkt kopplat till oljekontrakten.

När ett oljebolag går in i en krigszon för att borra efter olja har man ett jättestort ansvar, både enligt internationell rätt och rent moraliskt. Bolaget är skyldigt att säkerställa att det man gör inte ställer till med skada. Det är framförallt här Lundin Oil brustit. Man hade en skyldighet att se till att oljeborrandet inte ledde till brott mot mänskligheten, men det var inte en skyldighet man uppfyllde.

Carl Bildt satt i styrelsen. Han var alltså en av de som var ansvariga för att säkerställa att Lundin Oils verksamhet inte ledde till oförsvarliga konsekvenser. Av vad jag har hört och sett finns det ingenting som tyder på att det var ett ansvar han tog på allvar.

Om man vill ha en bild av sig själv som en försvarare av mänskliga rättigheter borde man tänka sig för innan man sätter sig i styrelsen för ett företag som ägdes av Adolf H Lundin och som varit verksamt i Sydafrika under apartheidregimen. Man borde skämmas om man varit delaktig i verksamhet som ledde till krigsbrott.

Carl Bildt verkar istället stolt. Reinfeldt låter honom sitta kvar, men sparkade ministrar som inte betalt TV-licensen och som anlitat svart arbetskraft.

Någonstans är det dags för oss att hitta vår ryggrad och sätta en gräns. Det är inte okej att vår utrikesminister bidragit till att 12 000 människor dött.

Jag har inte det som krävs.

Runt om i tunnelbanan sitter det skyltar med texten ”Din mamma tycker inte att vår demokrati behöver skyddas”. Under sloganen ”Har du det som krävs för att ha en åsikt?” driver Försvarsmakten en kampanj för sin egen existens.

Enligt Försvarsmakten tillhör jag de som inte tycker att demokratin behöver skyddas. Dessutom vill jag enligt dem inte att samhället ska ha en beredskap vid katastrofer.

Jag tillhör nämligen en av de som anser att den allmänna värnplikten bör avskaffas. Att tvinga myndiga medborgare till att lägga ett helt år på något är en handling som så kraftigt kränker individens rättighet att bestämma över sitt eget liv att den endast får tas till i absoluta nödfall. Just nu är inte ett sådant nödfall och därför har riksdag och regering fattat det nödvändiga beslutet att avskaffa allmän värnplikt.

När nu den allmänna värnplikten tas bort kommer massor av gratisarbetskraft försvinna från försvaret. Det gör att försvaret inte på samma sätt kommer ha den uppenbart billigaste och tillgängligaste arbetskraften för att arrangera sökkedjor när personer försvunnit eller utföra snöröjning vid snökaos. Därför anser jag att det inte är uppenbart att det är just försvaret som ska ha den rollen, en sådan roll kan exempelvis på sikt ligga på myndigheten för samhällskydd och beredskap.

För mig är demokratin enormt viktig och jag ser att vi står inför stora utmaningar för att kunna säkra den – alltifrån att unga personer måste engageras i politiken till att integritet och demokratiska rättigheter måste garanteras på internet. Kulsprutor har en väldigt liten roll i det här.

Jag kan förstå och respektera att människor har andra åsikter. Men att de förolämpar mig genom att påstå att det innebär att jag anser att demokratin inte är värdefull gör mig förbannad.