Norwegians anti-abortklausul

Jag läste just igenom reglerna för avbeställningsskyddet för flygbolaget Norwegian och hittar följande:

”Vad ersätter vi inte

  • Akut försämring av existerande sjukdom/kroniskt besvär som kan förväntas under avbeställningsskyddets giltighetstid.
  • Undersökning, behandling och/eller inläggning på sjukhus som var planerat innan resan beställdes.
  • Frivilligt avbrytande av graviditet och relaterade sjukdomar eller sjukdomstillstånd som uppstår på grund av detta.
  • Att syftet med resan upphör.”

Att man inte längre vill resa eller att man bokar avbeställningsskydd trots att man vet att risken är hög för att behöva avbeställa förstår jag att de inte vill ersätta.

Men vad i hela fridens namn har komplikationer efter aborter där att göra? Det är ju i högsta grad något oförutsett och det lär knappast vara en vanlig orsak till att avboka. En generell klausul om sjukdomar/orsaker som gått att förutse borde täcka eventuella missbruk och de övriga fallen lär knappast vara såpass ekonomiskt belastande för Norwegian att det motiverar en specialregel som riktar in sig på aborter och abortkomplikationer.

Det här stinker moraliska invändningar mot aborter.