Surrogatmödraskap igen

Surrogatmödraskap är fullt möjligt i Sverige idag. Det finns ingenting som hindrar de som är intresserade att åka till t.ex. Cypern och göra befruktningen där, för att sedan åka tillbaka till Sverige och genomföra resten av processen här.

Det är oerhört sällsynt att det sker på det viset, vilket jag redan skrivit om. Däremot förekommer indiska surrogatmammor, där omständigheterna emellanåt tangerar till människohandel.

När Nederländerna och Belgien legaliserade ideellt surrogatmödraskap var det ett himla hallå i vissa kretsar om hur bra det skulle bli och möjligheten att göra det i ett land i närheten. De förhoppningarna kom på skam – det är främst en teoretisk konstruktion i de länder där endast ideellt surrogatmödraskap är lagligt. Mellan 1997 och 2004 var det 13 kvinnor som födde barn åt någon annan i Nederländerna. Det skulle motsvara runt en surrogatmamma om året givet Sveriges befolkningsstorlek.

Jag skulle välkomna en legalisering av ideellt surrogatmödraskap i Sverge, om det i gengäld innebar att surrogatmödraskap med inslag av människohandel skulle börja ge fängelsestraff. Men vi ska vara ärliga med var jag tror att det betyder: näst intill ett totalt stopp för surrogatföräldraskap i Sverige.

Annonser