Surrogatmödraskap i Storbritannien

I Storbritannien finns en myndighet som heter HFEA och vars ansvar är att hålla koll på statistik kring IVF. Surrogatmödraskap är helt lagligt där och HFEA har hållit koll på statistiken sedan 1999 Totalt sett har det skett 176 födslar med 221 barn mellan 1999 och 2008. 2008 skedde 30 förlossningar och 38 barn föddes.

Som jämförelse föddes cirka 15 000 barn efter IVF 2008 i Storbritannien, vilket är 5 gånger så många som i Sverige. Cirka 450 barn föddes efter äggdonation, vilket är runt 7 gånger fler än i Sverige.

Det stödjer min tes att det kommer att födas extremt få barn efter surrogatmödraskap även om lagstiftningen förändras i Sverige. 10 om året är ett tak för vad som överhuvudtaget är rimligt att tro och det är väldigt högt räknat.

Att surrogatmödraskap utomlands skulle minska genom att inhemskt surrogatmödraskap tillåts tror jag är ett felaktigt argument. Jag har bara hittat väldigt ungefärliga siffror för hur vanligt det är att resa utomlands från Storbritannien, men det verkar vara mer än dubbelt så vanligt att åka till Indien, Östeuropa eller andra länder med låga löner och kommersiellt surrogatmödraskap och betala surrogatmamman där. I Storbritannien får surrogatmamman någonstans runt 80-120 000 för sjukvård och utebliven inkomst.

Tidigare inlägg om frågan:
Surrogatmödraskap är inte svaret på frågan
Surrogatmödraskap igen

Annonser

Full fart

Just nu är det full fart på massor med sätt. Mycket att tänka på med jobbet och imorgon ska jag föreläsa på Svenska sällskapet för reproduktionsmedicin. Direkt efter det ska jag slänga mig i en taxi och åka raka spåret till Barnlängtans årsmöte. I veckan blev också en artikel publicerad på Sydsvenskan om mitt arbete med att få Socialstyrelsen att förändra situationen för ofrivilligt barnlösa.

Tyvärr har bloggen fått vila lite, men det kommer säkert mer snart.