Nu har vi vrålat. Vad gör vi sen?

Med anledning av #metoo har ett antal personer och organisationer fått en inbjudan till Rosenbad. Jämställdhetsminister Åsa Regnér vill prata med bland annat några av oss bakom uppropen.

Så nu börjar det svåra. Hur formulerar vi politiska krav som leder till verklig förändring? Att ställa krav är lätt, tyvärr har många av de krav som den feministiska rörelsen ställt inte gett de effekter vi önskat.

Några saker jag tänkt på, som jag gärna hör dina tankar kring är:

Allmänt

 • Mer forskning kring metoder för att förebygga sexuella övergrepp.
 • Kontinuerliga utvärderingar av alla insatser som görs, samt löpande korrigeringar av lagstiftning och ekonomiska satsningar när önskad effekt inte uppnås.
 • En myndighet bör tilldelas ett tydligt samordningsansvar för att förebygga och utbilda om sexuellt våld

Yrkesliv och skola

 • Stärk skyddet i arbetslivet. Frågan är hur? Ska det bli personligen straffbart för chefer som uppenbart missköter sitt ansvar? Striktare krav på att inte bara ha en likabehandlingsplan, utan även konkreta resultat? Inrapporteringsplikt på alla handlagda fall av sexuella trakasserier till en tillsynsmyndighet? Eller hur gör man? En statlig utredning av möjliga åtgärder kanske är rätt sak att kräva?
 • Starkare skydd för elever i grundskola och skola. Även här finns samma utmaningar som i arbetslivet kring hur det praktiskt genomförs.
 • Utbildning kring sexuella trakasserier för fackligt förtroendevalda.
 • Mer resurser till tillsyn av arbetsplatser och fler besök som är oannonserade på arbetsplatser med exempelvis rapporter om synlig pornografi eller med mycket sned könsfördelning.
 • Mer undervisning om samtycke för män och bättre sexualundervisning i skolan.
 • Stärka förståelsen kring rätten till kroppslig integritet i skolan och förskolan. Dels inom personalgruppen, där kommentarer som ””han gillar dig därför drar han dig i håret” fortfarande förekommer. Dels genom stärkt tillsyn av att skolor och förskolor sköter sitt uppdrag att skapa en trygg miljö.

Rättsväsende

 • Samtyckeslag nu!
 • Irrelevanta uppgifter om brottsoffret ska inte förekomma i brottsutredningar och i domstol. (”Vilken färg på trosorna hade du?”)
 • Obligatorisk utbildning kring sexualbrott för bland annat poliser, advokater, domare, nämndemän och åklagare. Den bör ske även för yrkesverksamma, för vi vill se förändringen nu och inte när dagens studenter nått medelåldern.
 • Mer resurser och prioritet för utredning av sexualbrott. Fler specialutbildade poliser och kontinuerliga granskningar av hur utredningsmetoder med mer förbättras.
 • Skärpning av straffen för sexualbrott.

Vård

 • Utbildning kring sexuellt våld för personal inom vård och omsorg.
 • Förbättrad tillgång till psykologer för kvinnor som utsatts för övergrepp.
 • Mottagningar för sexuella och gynekologiska problem som uppstått till följd av sexuella övergrepp.

Det finns säkert oerhört mycket annat. Vilka förslag tycker du är viktiga?

Annonser