Anna Wallén

Idag träffade jag och Malin från Barnlängtan Anna Wallén, som är Socialdemokratisk riksdagsledamot. Hon var verkligen helt suverän. Politiker som hon, som är så engagerade och intresserade av att träffa människor, imponerar på mig.

Hon var väldigt insatt i frågorna och vi delade nog åsikt i det mesta. Vi pratade mycket om vård efter behov och psykologiskt stöd, samt frågor som syskonbehandlingar och hur personer som drabbas mår och känner. Men vi tog också en del lagfrågor och pratade t.ex. om insemination för ensamstående, embryodonation och social egg freezing. Tror det är viktigt att bygga upp kunskapen och argumentationen kring frågorna och något som är rätt effektfullt är att beskriva de risker den nuvarande lagen utsätter ensamstående för, eftersom läkare anser sig vara förbjudna att genomföra ultraljudsundersökningar vid IVF-stimuleringar. Hon kände till faran överstimuleringar och förstod därigenom hur reglerna kan bli direkt livshotande. Social egg freezing och embryodonation är däremot frågor som är såpass okända att de ofta nästan blir svåra att förklara.

En lång och intressant diskussion vi hade var kring familjehem och vad som bör ske där. Idag är inte familjehem ett alternativ för många ofrivilligt barnlösa, eftersom godtycket är för stort. Det blir omöjligt att veta om man verkligen kan engagera sig i barnen fullt ut eller om de kommer flyttas imorgon. Barnen behöver hamna mer i centrum på ett sätt som gör situationerna mer förutsägbara för alla involverade.

Något som gjorde mig glad var att hon blev arg över reglerna kring frysförvaring av embryon och de rätt integritetskränkande brev man behöver skriva till Socialstyrelsen om man vill förlänga längre än 5 år.