Diskrimineringslagen och ofrivillig barnlöshet

I diskrimineringslagen kan man läsa följande definition:

funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå

I förarbetet till lagen förklarar de lite mer om hur de tänkt kring begränsningarna av vad som är ett funktionshinder. En begränsning är att det ska vara något som beror på en skada eller sjukdom. Det får alltså inte vara en normal variation. Den andra viktiga begränsningen är att det ska vara varaktigt, det får alltså inte vara en sjukdom som går över.

Om exempelvis äggledarna är skadade efter en infektion eller om äggstockarna har skadats till följd av endometrios är det därför troligt att det klassas som ett funktionshinder. Normalt sett ska man ha fungerande äggstockar eller fungerande passage till livmodern och det är en kroppslig funktion som är nedsatt för gott. Det är också tydligt till följd av sjukdom. Samma sak gäller nästan alla former av ofrivillig barnlöshet. Oförklarad barnlöshet är för det mesta fall där det finns flera små medicinska problem, men inget i sig är stort nog att vara förklaringen. Om mer utredning skulle göras skulle det ofta gå att hitta en förklaring, men eftersom behandlingen skulle bli samma sak oavsett resultatet av utredningen ses undersökningarna som onödiga. Givet mer forskning finns det medicinska förklaringar för alla fall som inte är åldersrelaterade.

Det finns inget som säger hur svårt ett funktionshinder ska vara för att klassas som funktionshinder i lagens bemärkelse. När det gäller vad som ska klassas som ett psykiskt funktionshinder så ska funktionshindret utgöra ”väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden”. Jag har svårt att se att det ska gälla andra krav för fysiska funktionshinder och infertilitet är nog otvivelaktigt en väsentlig svårighet att utföra en aktivitet på ett viktigt livsområde.

Det som står om sjukvården i diskrimineringslagen är:

Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten m.m.

13 § Diskriminering är förbjuden i fråga om

  1. hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, och
  2. verksamhet inom socialtjänsten samt stöd i form av färdtjänst och riksfärdtjänst och bostadsanpassningsbidrag.

Förbuden gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.

Förbuden som gäller hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet eller verksamhet inom socialtjänsten hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Diskriminering till följd av funktionshinder är förbjuden i vården i och med 2009 års diskrimineringslag. Innan dess var det tillåtet.

Vid alla andra sjukdomar så bestämmer läkarna över den vård som en patient ska få. Det kan finnas riktlinjer, men det är medicinska riktlinjer som handlar om vad som brukar bli bra för patienten. De riktlinjerna bestäms av medicinska experter och en läkare får gå emot dem om det finns bra skäl.

För ofrivilligt barnlösa fattas besluten om regler för vård av politiker i hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm och i andra politiska instanser i andra landsting. Det är ingen som försöker påstå att det är medicinska regler. Därför är det tydligt att ofrivilligt barnlösa behandlas sämre än om de hade haft något annat medicinskt problem, eftersom det problemet i så fall skulle bedömas på medicinska grunder och ges den medicinska behandling som anses motiverad.

Jag tror därför att det är möjligt att landstingens regler om assisterad befruktning är diskriminering i lagens mening. Därför har jag ställd en fråga till DO om det för en vecka sedan.

Annonser

3 reaktioner på ”Diskrimineringslagen och ofrivillig barnlöshet

  1. Pingback: Inte så tuff « Inte utan min åsikt

  2. Pingback: Sammanfattning och länkar « Inte utan min åsikt

  3. Pingback: Att stämma landstinget « Inte utan min åsikt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s