Uppenbarhetsrekvistet (eller ”Så här får vi bort förbud mot embryodonation och fertilitetsbehandling av ensamstående”)

Den första januari i år tog uppenbarhetsrekvisitet i Regeringsformen bort, vilket låter som rena grekiskan men jag tror att det är viktigt utifrån mina rätt begränsade kunskaper i juridik.

Lagar, förordningar, föreskrifter etc är rangordnade och ju högre upp i pyramiden de kommer desto tyngre väger de vid en rättslig prövning:

Först kommer grundlagen och därefter andra lagar. Generellt sett så ska lagar inte stå i konflikt mot varandra, men om de gör det brukar det vara den mest specifika lagen som gäller så länge det inte strider mot grundlagen. För ofrivilligt barnlösa innebär det att det först och främst varit lag om genetisk integritet med mera som varit den som bestämt vad som gäller, i andra hand hälso- och sjukvårdslagen och i tredje hand andra lagar. Det är i lagen om genetisk integritet med mera reglerna finns som styr krav på samboskap och på att antingen ägget eller spermierna ska komma från någon i paret.

I lagar, som tas av riksdagen, eller förordningar, som tas av regeringen, står det inget om möjligheten att reglera vård eller förbjuda syskonbehandlingar eller liknande. Däremot står det väldigt mycket i förarbetena (som är utredningarna och den förklarande texten som gäller för lagar). Där står det klart och tydligt att behandling mot ofrivillig barnlöshet ska behandlas som annan vård. Förarbetena väger tyngre vid en domstolsprövning än landstingens beslut och landstingen ska rätta sig efter det som står i förarbetena.

Innan den 1:a januari i år stod det så här i regeringsformen, som är en grundlag:

Finner domstol eller annat offentligt organ att en föreskrift står i strid med bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning eller att stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid dess tillkomst, får föreskriften icke tillämpas. Har riksdagen eller regeringen beslutat föreskriften, skall tillämpning dock underlåtas endast om felet är uppenbart.

Nu är det ändrat och det står istället så här:

Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag.

Det innebär alltså att förut behövde det vara uppenbart att något bröt mot grundlagen, vilket gjorde att det var svårt att hävda att det var uppenbart att exempelvis förbudet mot embryodonation bröt mot grundlagen. Numer är det upp till en domstol att göra en mycket komplexare bedömning om det är så att en mer specifik lag som inte är grundlag bryter mot grundlagen.

Så kan man hävda att förbudet mot embryodonation bryter mot grundlagen? Jag tror helt klart det, för i regeringsformen står också det här:

Lag eller annan föreskrift får ej meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Resonemanget för att förbjuda embrodonation är väldigt likt det resonemang Österrike använde för att förbjuda äggdonation. Och där har den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna konstaterat att förbudet strider mot europakonventionen. Därför tror jag, som inte på något sätt är jurist, att det skulle vara väldigt lätt att övertyga en domstol om att förbudet mot embryodonation är olagligt.

Det är inte alls orimligt att samma resonemang skulle gå att använda för att få bort förbudet mot fertilitetsbehandling av ensamstående.

Annonser

En reaktion på ”Uppenbarhetsrekvistet (eller ”Så här får vi bort förbud mot embryodonation och fertilitetsbehandling av ensamstående”)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s