Mailet från Socialstyrelsen i sin helhet

Jag skickade en fråga till Socialstyrelsen om varför elallergiker får statsbidrag när barnlösa inte får det. Det blev rätt många mail fram och tillbaka för att tydliggöra min fråga, men frågan löd ungefär så här:

Tyvärr vet jag inte vilka handlingar jag vill ha, men jag kan förklara min frågeställning så kanske du kan hjälpa mig med det.

Ofrivillig barnlöshet kan ge mycket kraftig funktionsnedsättning. Ett exempel är kvinnor med skadade äggledare som får utomkvedshavandeskap flera gånger om året och åker ut och in på sjukhus med massiva inre blödningar. Upprepade missfall kan också leda till stora blodförluster med några månaders intervall under tio år eller så av en kvinnas liv. Endometriospatienter kan få hela buken, lungor och tarmar täckta med cystor och hamna på sjukhus ofta och ha sjukskrivningar varje månad.

Runt en tredjedel av kvinnorna har psykiatriska diagnoser till följd av barnlösheten.

Elallergi är inte orsakad av el och med vetenskapliga mått finns mycket mer bevis för ofrivilligt barnlösas funktionsnedsättning.

Det har alltså gått fel någonstans när elallergiker får statsbidrag men inte barnlösa. Det kan vara på grund av att iris skickade en dålig ansökan och att ni bara bryr er om ansökans kvalitet och inte forskningsstöd för påståenden i ansökan. Det kan också bero på att ni gjort fel.

Jag vill ha de handlingar som krävs för att kunna bedöma det och se till att göra det som krävs för att det ska bli rätt nästa gång.

Jag vill också ha de handlingar som finns som gäller värderingskriterier för vad ni anser vara ett tillräckligt funktionshinder för att bevilja statsbidrag.  Eftersom motivet till att neka IRIS statsbidrag bland annat handlade om ”lidande i vardagen” enligt då aktiva medlemmar verkar ni ha gått på andra kriterier än forskningsstöd för att värdera lidande och orsak till lidande. Jag vill veta vilka dessa kriterier är och jag utgår ifrån att ni har dem nedskrivna.

Socialstyrelsens svar löd så här:

Du har den 7 januari skickat ett e-postmeddelande till Socialstyrelsen och begärt att få ta del av alla handlingar som gäller motivet till Socialstyrelsens beslut att avslå organisationen IRIS, Infertilas riksföreningen i Sverige ansökan om statsbidrag för år 2007.

I e-postmeddelandet begärde du även att få ta del av alla handlingar avseende Socialstyrelsens beslut att bevilja organisationen Elöverkänsligas riksförbund statsbidrag

Av e-postmeddelandet framgår att du även ville få handlingar som visar de värderingskriterier Socialstyrelsen använder när myndigheten gör en bedömning av om en organisation ska tilldelas statsbidrag eller inte.

Socialstyrelsen begärde en närmare precisering av vilka handlingar du var intresserad av att få ta del av. Du överlät då åt myndigheten att själv avgöra vilka handlingar/upplysningar som kan anses vara av intresse för dig .

De omständigheter som avgör om en organisation beviljas statsbidrag eller inte, är om det av ansökan framgår att organisationen uppfyller de villkor som anges i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer (förordningen (2000:7) Varje inkommen ansökan prövas individuellt av en bedömningsgrupp som består av utredare, jurist och medicinalråd.

IRIS, Infertilas riksförening i Sverige hade år 2006 inkommit med ansökan om bidrag till handikapporganisationer och fick avslag då villkoren enligt ovannämnda förordning inte ansågs uppfyllda (beslutet bifogas).

När det gäller Socialstyrelsens beviljande av statsbidrag till Elöverkänsliga riksförbund har Socialstyrelsen funnit att organisationen uppfyller de i förordningen ställda villkoren. Att medlemmarnas diagnos ska vara vetenskaplig vedertagen och erkänd tillhör inte de villkor som ska vara uppfyllda enligt förordningen.

Det här dokumentet var enda bilagan.

Annonser

11 reaktioner på ”Mailet från Socialstyrelsen i sin helhet

 1. Tjaha. Det verkar trögt det där. Men fortsätt ditt arbete! Om du inte redan gjort det så begär beslutet om bidrag till ”elektrikerförbundet” samt deras ansökan. Det borde väl vara en god start?

  Tycker att du gör helrätt som ifrågasätter.

  Mvh//Johan

 2. Martin

  Två saker blir jag nyfiken på:

  1) Din definition av ordet funktionshinder.
  2) Socialstyrelsens definition av samma ord.

  Om du kan utvecka runt den första punkten & gräva efter något liknande en förklaring i lagens förarbeten, så skulle det vara intressant läsning. Hela beslutsgrunden tycker jag verkar bero på tolkningen av det ordet.

  Jag har mycket svårt att klassa varken infertilitet eller elallergi som just funktionsnedsättning. I alla fall för någon normal betydelse av det ordet.

  1. Johanna

   http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-4-1 är definitionslistan över alla funktionsnedsättningar och det är Socialstyrelsen som översatt den utifrån WHOs klassifikation. Där finns infertilitet med, kod b6600.

   https://inteutanminasikt.wordpress.com/2010/08/08/diskrimineringslagen-och-ofrivillig-barnloshet/

   är ett gammalt inlägg från bloggen som tar upp funktionshinder ur diskrimineringslagens perspektiv.

   Att du har svårt att klassa ofrivillig barnlöshet som ett funktionshinder beror nog på att du inte kan så mycket om frågan. Många av de vanligaste orsakerna ger rätt allvarliga problem, som endometrios som ger magen fylld av cystor och som gör fruktansvärt ont. Det är en sak att folk på stan inte kan så mycket, men Socialstyrelsen ska inte basera sina bedömningar på fördomar.

 3. Wtf! Begär ut beslutet om stöd till elallergikerna, så kan vi kontakta de inblandade (speciellt om någon varit inblandad i båda) och fråga hur fan de tänkte?

 4. Märkligt att SoS avslår begäran på grund av att information saknas i ansökan och skriver att det beslutet inte kan överklagas. Om det är information som saknas borde det ju gå att lämna kompletterande information …

  1. Johanna

   Det jag tycker är riktigt märkligt är att de avslår ansökan på något som inte framgår av vare sig förordning, föreskrift eller ansökningsblankett att föreningen ska fylla i. Dessutom utan kompletteringsmöjlighet.

 5. Pingback: Socialstyrelsens krav för statsbidrag « Inte utan min åsikt

 6. Varför ifrågasätter du just elöverkänslighet det finns massor av funktionshinder att jämföra med. Elöverkänslighet är idag ett världshälsoproblem även om mobilindustrins lobbyister gör allt för att tysta ner denna strålskada. Detta eviga tjat om att det inte finns några vetenskapliga belägg om ett samband mellan EMF-strålning och EHS beror uppenbarligen på att läsförståelsen sjunkit till låg nivå p g a mobilstrålningens skador på hjärnan s k mobilhjärnor. Jag kan väl kort säga trots 20 års påstådd forskning har man inte förbättrat metodiken, däremot har man förbättrat felkällorna så till den milda grad att man inte ens nyttjar elöverkänsliga i dessa medeltida provokationsstudier som inte kan kallas för vetenskaplig forskning.

  1. Johanna

   Om det hade funnits bevis som jag hade kunnat läsa om jag hade haft tillräcklig läsförståelse hade du kunnat ge mig en referens till dem…. Men det kanske bara är min mobilhjärna som inte fattar att du är mycket trovärdigare än allt annat jag läst på området.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s