Begäran om rättning

Nu har Barnlängtan skickat en begäran om rättning till Korrespondenterna och SVT och det var framförallt jag som skrev. Så här löd den:

Begäran om rättning av felaktigheter i programmet Korrespondenterna

Med anledning av programmet Korrespondenterna som sändes den 19/1 och 23/1 vill Barnlängtan, patientföreningen för ofrivilligt barnlösa, begära att visa delar av programmets innehåll rättas.

Angående skillnader mellan IVF och äggdonation

I slutanförandet och flera gånger under programmets gång var skillnaden mellan IVF, ideell äggdonation och kommersiell äggdonation inte tydlig. Ur ett etiskt perspektiv är skillnaden mycket stor. I fallet med vanlig IVF finns ingen tredje part, ingen kvinna i ett fattigt land som kan komma till skada. Vid altruistisk äggdonation, som den förekommer i Sverige idag, sker inte heller någon verksamhet som är etiskt tveksam utifrån vad programmet presenterade. För någon utan förkunskaper är det troligaste att man efter att ha sett programmet kommer ha någon vag känsla av att all IVF har drag av människohandel, vilket är fullkomligt felaktigt.

I slutanförandet sa representanten från Korrespondenterna att ”Infertilitet, oförmågan att få barn. är faktiskt klassat som en sjukdom av WHO, Världshälsoorganisationen, och då har vi rätt till behandling. En behandling som gav nobelpris nyligen. Och så blev äggen en handelsvara och vi som har råd beställer färg, kön. Vi köper från dom som kanske inte har så mycket annat att sälja än sina kroppar. Men, har marknaden svaren på alla frågor? Är det marknaden som ska tillfredsställa alla våra behov? Och hur är det egentligen – är det vi vuxna som i första hand har rätten till barnen eller är det barnen som har rätten till oss?”

I detta anförande avgränsade inte reporten sin kritik till äggdonation i länder som Ukraina som saknar laglig reglering kring donationerna, utan det var hela barnlöshet som sjukdom och IVF som nobelpris som kritiserades. Ordet ”faktiskt” markerar en tveksamhet till infertilitet som sjukdom. I Sverige föds varje år över 3000 barn efter IVF och i Sverige saknas helt en etisk problematik med vanliga IVF-behandlingar. Att skuldbelägga alla dessa tusentals barns föräldrar bara för att man skulle kunna tänka att behandlingen i långa loppet skulle kunna leda till att personer åker till Ukraina är inte sakligt. IVF innebär i sig inte på något sätt att rika västlänningar köper fattigare människors kroppar, men man behövde i princip redan vara expert på frågorna för att inte få annat intryck av programmet.

Vid vanlig IVF och vid vanlig äggdonation är det inte möjligt att välja kön på barnen. För att välja kön krävs en dyr procedur som kallas PGD och Barnlängtans erfarenhet är att det är mycket ovanligt att PGD efterfrågas för att välja kön i andra fall än där det finns genetiska sjukdomar som bara drabbar ena könet. Att ”välja färg” är också ett problematiskt påstående. Det som oftast görs är att donatorn väljs på ett sådant sätt att det inte är direkt uppenbart för utomstående att det har skett en donation – en svart par får exempelvis inte en blond donator.

Om val av embryon, frysning och Nazi-tysklands medicinska experiment

En bit in i programmet intervjuas en tysk läkare angående att det enligt reporten är ”förbjudet att välja de friskaste” äggen och embryona i Tyskland. Representanten från programmet presenterade de tyska reglerna med ”Det är till exempel inte heller tillåtet att  välja bland äggen en kvinna producerar för att hitta det friskaste som i Katrins fall skulle öka chanserna till barn. Men det finns särskilda orsaker till de tyska lagarna.”

Uttrycket ”de friskaste” är grovt vilseledande. Det som är förbjudet i Tyskland är att titta på embryona i mikroskop för att välja ut de embryon där celldelningen sker korrekt och därigenom har hög chans att ge en graviditet. Dessa embryon är inte på något sätt genetiskt undersökta i det läget, utan kan vara bärare av mycket svåra genetiska sjukdomar. Det är alltså inte embryonas ”friskhet” som bedöms. Vidare får inte mer än 3 ägg befruktas. Därefter ska alltid samtliga embryon återinsättas oavsett risken för trillingar, eftersom frysförvaring är förbjudet.

Det innebär att kvinnor dels får tillbaka embryon som det på förhand går att veta inte kommer ge upphov till en graviditet. Dels ger det här förfarandet mycket hög risk för tvilling- och trillinggraviditeter, vilket innebär en stor risk för barnens och mammans hälsa. Slutligen innebär förbudet mot att befrukta alla ägg och sedan återföra de bästa att patienten och läkaren måste välja att antingen inte ta ut fler ägg än 3, vilket innebär ökad risk för komplikationer om fler äggblåsor utvecklats, eller att bara 3 ägg får befruktas och övriga ägg måste slängas obefruktade. Att slänga äggen innebär en dramatisk minskning av chansen att få barn och det var antagligen det här som var problemet för paret i filmen – deras ägg behövde slängas utan att ens befruktas.

I Sverige tas samtliga mogna ägg ut. Därefter befruktas alla och efter två dagar, då embryona har 4 celler, kollar en specialist på embryona i mikroskop. Om de har hög chans att ge en graviditet återförs ett och om chansen är låg så återförs två. Om det finns fler embryon som kan ge upphov till en graviditet, vilket det oftast inte gör, blir de frysta så att paret kan använda dem vid nästa behandling. Inga embryon väljs bort baserat på ”friskhet” om de har en teoretisk möjlighet att ge en graviditet.

Genom er selektiva beskrivning och godtyckliga användning av ordet ”friska” gick tankarna istället till PGD, där en cell från embryot tas bort och genanlyseras för att upptäcka sjukdomar. I Sverige används detta för att förhindra svåra, oftast dödliga sjukdomar och sena aborter till följd av upptäckter vid fostervattensprov. Däremot finns en teoretisk möjlighet att missbruka dessa test, men i dagsläget är konceptet ”designer babies” science fiction. Det är emellertid inte detta problemet med Tysklands lagstiftning handlar om och detta borde reportrarna ha vetat. PGD är dessutom tillåtet i Tyskland sedan sommaren 2010.

Genom att reporten sa ”Men det finns särskilda orsaker till de tyska lagarna.” framstår programmets ståndpunkt att vara att länder med lagar som de svenska troligen skulle reglera behandlingarna hårdare om vi hade haft en mer levande etisk diskussion. Det är helt tvärtom – den svenska lagen ser ut som den gör för att minska risken för att barn ska födas för tidigt eller på annat sätt komma till skada.

Att läkarens huvudpoäng skulle varit att det finns anledning till de här reglerna på grund av Nazi-tiden är orimligt. Betydligt troligare är att han var djupt kritisk till de tyska reglerna och att hans uttalanden klipptes väldigt selektivt för att måla fram en bild som faktiskt inte stämmer. Men om det verkligen var hans ståndpunkt så är det bara ett av många perspektiv. Ett annat sätt att se på den tyska lagstiftningen är att antiabort-lobbygrupper har varit framgångsrikare i Tyskland än i Sverige.

Om personer som söker sig utomlands

Programmet ”glömde” att berätta om att en stor del av de svenskar som söker sig utomlands söker sig till Finland för äggdonation eller till Danmark för spermiedonation. I både Finland och Danmark finns laglig kontroll över processen och det är medvetna etiska beslut från patienternas sida just med anledning av att lagligt oreglerade marknader som Ukraina inte ska stödjas. Det bör också påpekas att det patienterna betalar för är i huvudsak behandlingskostnader, som undersökningar och medicin till både sig själva och donatorn. Den ersättning som utbetalas till donatorerna är ytterst ringa i sammanhanget men kan naturligtvis ses som extra inkomst, om än ganska låg. Detta borde ha framgått tydligare i programmet. För den som är oinsatt i ämnet framstår det som att rika kvinnor betalar enorma summor till den som donerar ägg. Detta är alltså i sak helt felaktigt för de länder dit svenska patienter söker sig. Normalt belopp som av klinikerna utbetalas till donatorn brukar vara ca 5.000 kronor. Detta räcker olika långt i olika länder beroende på den nationella makroekonomin.  Det är stor skillnad på vad man får för 5.000 kronor i Finland och vad man får för 5.000 kronor i Ukraina.

De absolut vanligaste länderna och klinikerna svenska patienter vänder sig till utomlands finns bl.a. listade på sidan http://www.villhabarn.se/content/202-Utl-ndska-kliniker, och det förvånar att Korrespondenterna inte intervjuat organisationer som Villhabarn.com, Barnlängtan eller Fertilitetsguiden inför programmet för att få saklig information. För det var trots så annonseringen efter äggdonationspar framstod; att det skulle vara ett sakligt och neutralt program kring IVF och äggdonationer.

Att under dessa omständigheter ta upp Ukraina som exempel när detta land ligger långt ner, om än alls, på listan över länder svenska kvinnor vänder sig till för äggdonation bidrar till att skapa ett program som är så vinklat att det inte skildrar verkligheten för svenska äggdonationspatienter. När ett program görs genom att välja de extremaste fallen bör det vara tydligt, inte försöka framstå som ett sakligt program som tar ställning och vill skapa en debatt efter att god research har gjorts.

Under produktionen av programmet kontaktades flera personer angående om de ville medverka. Vi har efter programmet sändes fått höra från flera personer att det redan före programmets sändning var uppenbart för flera äggdonationspatienter att syftet inte var att beskriva behandlingarna neutralt som annonsen där äggdonationspar söktes försökte påskina. En person har uttryckt sig som ”det var inte alls tanken att ‘berätta min historia’ utan att belysa att barnlösheten gjort mig fartblind och oetisk”. Därför ville inte svenska äggdonationspatienter delta och genom att vara osaklig redan i förfrågan till potentiella intervjupersoner blir resultatet därefter.

Om embryodonation

I programmet nämns embryodonation kort och med en negativ värdering. Embryodonation är ofta donation av överblivna embryon från behandlingar från par som lyckats med sina egna behandlingar. Många patienter med behov av donerade ägg är positiva till embryodonation och vid embryodonation krävs inte att någon kvinna behandlas utan egen vinning. Att utelämna möjligheten till behandling utan att påverka någon annans hälsa som embryodonation innebär var ytterligare en del av programmets osaklighet.

Begäran om rättning

Barnlängtan begär därför att SVT omgående:

–      ber om ursäkt för att programmet förmedlat en felaktig bild av IVF utan donation

–      upplyser om att många av de äggdonationsbehandlingar som görs utomlands sker i Finland och andra länder där det finns väl fungerande lagar som skyddar donatorerna

–      ber om ursäkt för faktafel angående de metoder som idag används i Sverige men är förbjudna i Tyskland och belyser att den Tyska lagstiftningen kan ha andra orsaker än rädsla för att upprepa Nazi-tidens medicinska experiment.

–      ber om ursäkt för att en representant från programmet Korrespondenterna tagit ställning mot svenska IVF-behandlingar och klassifikationen av barnlöshet som sjukdom

Annonser

4 reaktioner på ”Begäran om rättning

 1. Helena Karlfeldt

  I mitt huvud har IVF alltid varit något helt okontroversiellt precis som den mesta annan sjukvård som man kan få i Sverige. Så det blir väldigt konstigt att någon försöker vrida det hela till något som är lika infekterat som abortfrågan i USA. Jag har nu inte sett programmet, men utifrån din beskrivning låter det hela väldigt märkligt. Låter som att någon på SVT eller bakom programmet Korrespondenterna har haft en stark egen åsikt och använt programmet för att propagera för den.

 2. Erika

  Åh vad bra skrivet. Jag blev väldigt upprörd när jag såg programmet, hur dem rörde ihop olika frågor till en enda ond smet. Är väldigt glad för att detta brev blivit skickat!!!

 3. Johanna

  Tack alla!

  Helena, det man ska komma ihåg var att det här är kritiken på de saker som var dåliga. Programmet hade bra moment också. Min tro är att de kunde väldigt lite om frågan och gick in för att visa de delar som inte är så bra och som faktiskt är etiskt svåra på riktigt, men genom okunskap blev resultatet inte så bra och de drog av misstag in vanlig IVF utan att riktigt förstå vad de gjorde.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s