RFSU borde skämmas!

I RFSUs idéprogram står följande att läsa om ofrivillig barnlöshet:

Kan man inte få barn ska möjlighet finnas att få hjälp med detta, oavsett om problemet är medicinskt eller socialt. RFSU anser att alla ska ha samma möjligheter till denna hjälp, till exempel assisterad befruktning, adoption eller fertilitetsbehandling.

Verkligheten är långt ifrån denna beskrivning. I norra sjukvårdsregionens fyra landsting ges maximalt en provrörsbehandling och endast om ena personen i paret helt saknar barn. Kvinnan som behandlas får inte heller vara äldre än 37. Alla andra landsting har motsvarande regler, där Stockholm är bland de generösaste och ger 3 behandlingar om paret saknar gemensamma barn och kvinnan är under 40.

Provrörsbehandlingar, eller IVF, lyckas med 30% sannolikhet. Det innebär att 70% av de som bor i norra sjukvårdsregionen inte kommer få barn efter landstingens behandling, trots att majoriteten skulle få barn givet fler försök. I Stockholm skulle ungefär hälften av de som slängs ut ur vården kunna få barn givet fler försök.

Alla som önskar syskon är helt uteslutna ur den landstingsfinansierade vården. I praktiken är det en ettbarnspolitik för ofrivilligt barnlösa i Sverige idag. Åldersdiskrimineringen saknar också helt medicinsk grund. Det finns undersökningar som avgör äggstockarnas funktion och individuella bedömningar borde ersätta slentrianmässiga åldersgränser.

Infertilitet är en sjukdom, erkänd av såväl WHO som Sveriges regering och riksdag. Låg fertilitet eller sterilitet är också en funktionsnedsättning och finns representerad i ICF, klassifikationen funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa som används av både Socialstyrelsen och WHO.

Den enda synpunkt RFSU verkar ha på det nuvarande regelverket, där infertila systematiskt diskrimineras i vården, är att lesbiska måste diskrimineras på exakt samma sätt. RFSU för inte fram några krav på att vården för infertila ska baseras på medicinska överväganden. Inte heller säger RFSU att det borde vara en rättighet att så långt det är medicinskt möjligt välja hur många barn man vill ha. Att lesbiska inte ska diskrimineras vid insemination är givetvis viktigt, men det rättfärdigar inte diskriminering av heterosexuella eller lesbiska med en funktionsnedsättning och behov av IVF.

Dessutom kommer RFSU i Sverigebarometern utöver påståenden om att alla behandlas lika med felaktiga påståenden om att landstingen som minst erbjuder två behandlingar. Detta är inte korrekt. Norra sjukvårdsregionen erbjuder endast en full IVF-behandling.

Det här är inte förenligt med RFSUs idéprogram. Jag önskar innerligt att RFSU omgående korrigerar kursen och står för det enda som RFSU borde kunna stå för: Alla med fertilitetsrelaterade funktionsnedsättningar ska få bra vård som är grundad på medicinska överväganden. Vården ska så långt det är medicinskt möjligt låta individen avgöra sin familjs storlek och utseende.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s