Jag har hittat en lycklig hora, alltså är alla horor lyckliga.

Jag vet inte hur många gånger jag hört resonemanget från olika sexualliberaler. De har hittat någon, eller några, som trivs med ett liv som prostituerade och eftersom de hittat en eller flera sådana personer är den svenska sexköpslagen fel.

Det där är trasig logik. Det enda existensen av personer som trivs med att vara prostituerade säger är att alla prostituerade inte mår dåligt. Inget mer. Det säger ingenting om huruvida sexköpslagen är bra eller dålig och det säger inget om huruvida prostitution är något vi vill ha i samhället.

På samma sätt är det fel av de som stödjer sexköpslagen att gå in och ifrågasätta de personernas berättelser. De människor som säger att de trivs som prostituerade säger det – låt det stanna där. Att ifrågasätta trovärdigheten hos individer i en utsatt samhällsposition blir bara smaklöst.

Sexköpslagen går att försvara ändå. Det mest grundläggande argumentet för rör tillgång och efterfrågan. I ett samhälle där normen säger att det är okej att köpa sex tyder erfarenheten på att det blir större efterfrågan än vad de som trivs som prostituerade räcker till för. Det gör att det finns en stor efterfrågan och därigenom en stor, lönsam marknad för de som kan få fram sexsäljare. Det blir alltså lönsammare med trafficking och andra former av sexuellt slaveri ju mer efterfrågan ökar.

Det enda svar jag hört på det argumentet från de som vill avskaffa sexköpslagen är att trafficking och prostitution inte är samma sak. Det är helt sant. Prostitution är i någon grad frivilligt, men trafficking är rent slaveri. Men ökad efterfrågan på sex för pengar leder till ökad efterfrågan på sexslavar också. En viss, i min tro väldigt hög, andel av sexköparna kommer inte bry sig om att kolla ifall det är någon som hålls som sexslav eller inte.

Att ökad efterfrågan leder till ökad marknad för trafficking är ett argument som måste bemötas. Ändå verkar de som vill avskaffa sexköpslagen knappt ens förstå argumentet, exempelvis i den här tv-intervjun där CUFs Hanna Wagenius helt saknar argument och börjar blanda in att man kan se sexsäljande som en krydda av sitt sexliv som ett svar på en fråga om trafficking.

Sen handlar också frågan om prostitution om vad man har för vision för samhället. För mig är inte en attraktiv värld en plats där man som arbetssökande på arbetsförmedlingen tvingas söka tjänster som prostituerad på bordell, men uppenbarligen är det så för andra. För mig är det viktigt och värdefullt att människors sexualitet ska få vara privat och utanför vad som ska tvingas ut till prissättning och värdering på en arbetsmarknad. Den rätten att få skyddas är viktigare och mer brännande för mig än vad rätten för de som känner ett behov av att leva ut önskan om att sälja sex för pengar är.

En persons frihet att sälja sex får inte bli alla andras ofrihet att hålla sin sexualitet privat och utan prislapp.

—-

Andra inlägg som inspirerat mig: Marika Lindgren Åsbrink Dreadnallen Niklas Hellgren

Eftersom det här inlägget tydligen är så provocerande att folk inte kan sköta sig har jag stängt av kommentarsfunktionen och raderat personangrepp.

Annonser

17 reaktioner på ”Jag har hittat en lycklig hora, alltså är alla horor lyckliga.

 1. Freddie

  Halmgubbar som din titel är bara utmattande.

  För mig är det inte en attraktiv värld där veganer tvingas söka jobb på Scan, osv…

  Att din rätt att behålla din sexualitet ‘privat och utan prislapp’ står över andras rätt till självbestämmande över sina kroppar är svårt att argumentera för eller emot, det är så vagt vad det innebär.

  Att det finns indikationer på att förbjuden prostitution också minskar trafficking är ett ganska starkt argument och det som jag tycker är att ta på allvar, men som de själva säger är det en indikation och inte en bevisad korrelation så en utvärdering av sexköpslagen borde därför fokusera på att utreda den frågan.

  Samma argument kan ju dock användas för att förbjuda porrfilm, utmanande klädsel, gruppsex osv. också samt för att införa övervakning av varje stund av våra liv. Proportionaliteten mellan de vunna fördelarna med lagstiftning och den inskränkta friheten som den medför är det som bör ligga till grund för diskussionen, men där finns det som sagt inte mycket underlag tyvärr och olika debattörer hävdar olika saker.

 2. Hej!

  Jag är en av de som flitigt brukar använda mig av argumentet ”det finns lyckliga horor”, och därför tar jag mig friheten att också argumentera mot ditt inlägg.

  Problematiken i att det finns lyckliga horor (låt oss säga att det finns tre stycken sådana i hela Sverige) och att vi samtidigt har en sexköpslag är ju att sexköpslagen förhindrar just dessa tre ifrån att utöva sin hobby/sitt yrke. De resterande, som gör detta ofrivilligt, förhindras ifrån att göra detta genom helt andra lagar.

  Det är de lyckliga hororna som drabbas av sexköpslagen.

  Mvh,

  Elias

 3. Johanna

  Freddie: Angående rubriken så kommer min blogg få besöksrekord idag, så jag är nöjd.

  Jag tror du tolkar ”privat och utan prislapp” som betydligt vagare än jag menar det. Jag menar att jag inte vill veta vad olika män är beredda att betala för olika typer av sexuella tjänster med mig och jag vill inte diskutera min sexualitet med myndighetspersoner på exempelvis arbetsförmedlingen, dvs väldigt bokstavligt. Jag kommer utveckla det där i ett nytt blogginlägg under kvällen/morgondagen.

  Sen är det helt rätt att det inte är totalt och slutgiltigt bevisat att sexköpslagen minskar trafficking. Däremot är det med tillgänglig kunskap troligt att den faktiskt gör det. Från mitt perspektiv är det väsentligt viktigare att stoppa trafficking än att stödja prostitution och jag ser näst intill inga vinster med att avskaffa sexköpslagen. Fram tills att det finns tydliga bevis för att sexköpslagen inte har önskad verkan tycker jag därför att någon form av försiktighetsprincip är relevant.

  Elias: Jag tror frågan i slutänden handlar om vad man anser vara värt mest: att personer som vill vara prostituerade får vara det eller att stoppa trafficking och andra former av ofrivillig sexhandel.

  1. Men nu bortsåg du ju ifrån det jag skrev.¨

   Att personer som vill vara prostituerade får vara det och att stoppa trafficking är en fullt möjlig kombination, just eftersom att _det enda_ som regleras i sexköpslagen är den frivilliga överenskommelsen.

   Jag tycker att du ska läsa på lite.

   1. Jag har svårt att se din argumentation som något annat än ett bra exempel på det jag skrev i ursprungsinlägget, det vill säga att ni från CUF inte kan/vill bemöta att ökad efterfrågan på sexuella tjänster leder till en ökad marknad för trafficking.

 4. Martin Grape

  Sexköpslagen är något jag har en rätt splittrad åsikt om…

  I princip anser jag att folk skall ha rätten och köpa och sälja det mesta så länge alla inblandade är vuxna, vid sina sinnes fulla bruk och gör det frivilligt.

  Jag är också skeptisk till nyttan med sexköpslagen för att motverka trafficking och koppleri eftersom de är olagliga oavsett sexköpslagens existens.

  Men jag är inte så naiv att jag tror att det är fullt så enkelt att man kan ta bort lagen och legalisera prostition, som du säger är efterfrågan större än tillgången vilket bidrar till att skapa förutsättningarna för trafficking. Och även med legala bordeller skulle det uppstå problem med kontroll av frivillighet och arbetsförhållanden…

  Skall man som Freddie säger väga propotionerna mellan vinster och förluster av lagen så är jag tveksam till att förlusterna är större än vinsterna, vilket gör att jag nog lutar mot att man av just försiktighetskäl bör ha bättre argument än att några enstaka vill sälja sex när man diskuterar saker som innefattar en väldigt stor grupp som på något sätt tvingas till det…

 5. Christine

  Det som retar mig med argument av typen ”men det finns ju lyckliga horor, varför ska de förhindras att göra som de vill” är att de som säger det inte verkar inse att om man har valt frivilligt att sälja sex så är man i en ganska priviligerad position. Och det är faktiskt fullt rimligt att kräva av priviligerade personer att de får stå tillbaka för att andra ska få det bättre. Dessutom retar det mig ännu mer att dessa personer så gott som alltid bara pratar om säljaren och mycket mer sällan om köparen…

  (Sedan är jag också kluven till sexköpslagen. I dagens patriarkala samhälle är jag för den, för jag tror att den är en viktigt symbol av bland annat de anledningar du nämner i inlägget ovan Johanna. Jag kan dock föreställa mig ett framtida jämställt, sexliberalt samhälle, där gemene person har ett mer avslappnat (i brist på bättre ord) förhållningsätt till sex, där sex ses som ”ett nöje bland andra” utan den särställning som finns idag, där prostitution kan vara något mer neutralt och något som bör vara tillåtet.)

 6. Danni

  Det Christine skriver här ovan tycker jag är intressant, för ett av de stora hindren för att nå det jämställda, sexliberala samhälle hon beskriver är just yttringar som sexköpslagen. Det finns ett cirkelresonemang här i stil med ”eftersom sexförsäljning är stigmatiserat så förbjuder vi sexköp vilket leder till att sexförsäljning blir stigmatiserat”. Sålänge den attityd som gett upphov till sexköpslagen är förhärskande så kommer vi inte nå ett jämställt sexliberalt samhälle. Attityden går igen även i den här artikeln – när man börjar tala om att stifta lagar som begränsar andras fria val för att skapa det samhälle man själv vill se så är man ute på mycket djupt vatten.

  Det är också intressant att Johanna i ett inlägg om just trasiga argument drar till med ett av de trasigaste argumenten för sexköpslagen, nämligen det om anvisandet av arbetssökande till bordeller. Att vara porrskådis är helt lagligt idag, men inte anvisar arbetsförmedlingen folk till sådana jobb.

  Johanna skriver vidare att för henne är det viktigt och värdefullt att människors sexualitet ska få vara privat och utanför vad som ska tvingas ut till prissättning och värdering på en arbetsmarknad, och att en persons frihet att sälja sex får inte bli alla andras ofrihet att hålla sin sexualitet privat och utan prislapp. Det är Johannas högst personliga åsikt, som inte nödvändigtvis gäller alla människor, men som hon vill se befäst i lagstiftning. ”Moraliserande” brukar vi kalla sånt för. Vidare verkar resonemanget förutsätta att legaliserat sexköp skulle tvinga människor till prostitution. Jag skulle gärna vilja se belägg för detta. Jag har svårt att se att sexköpslagen i sig fungerar avstyrande för de som idag tvingas in i prostitution på grund av drogmissbruk, trafficking eller andra olyckliga omständigheter.

  Själva huvudtesen i inlägget innehåller dessutom ett par spektakulära logiska snedsteg. Den länkade SvD-artikeln säger absolut ingenting om huruvida efterfrågan skulle stiga över det legalt tillgängliga utbudet vid en avkriminalisering. Artikeln säger att man kanske kan dra slutsatsen att sexförsäljningen minskade vid kriminalisering av sexköp. Det i sig är föga förvånande (även om undersökningsmetoden är mycket tveksam – folk lär inte berätta om sina sexköp för sina vänner i samma utsträckning när det är kriminaliserat). Förekomsten av trafficking i länder med eller utan sexköpslag säger heller inget om kausaliteten – det är t.ex. troligt att länder som tillgriper sexköpslagar som ett verktyg också ligger i framkant vad gäller övriga åtgärder mot trafficking, och det kan finnas många fler samvariationer (t.ex. har Sverige historiskt sett alltid haft låga siffror vad gäller prostitution). Av allt detta följer alltså att Johannas slutsats att trafficking blir mer lönsamt om man legaliserar sexköp är helt ogrundad och helt meningslös. Precis som det står i SvD-artikeln krävs mycket mer forskning innan man kan dra några slutsatser.

  Det uppstod en intressant diskussion om just den artikeln med flera intressanta personer inblandade (och även en av författarna till artikeln) här: http://blogg.tianmi.info/2010/07/20/mer-prostitutionsquatsch/

  1. Johanna

   ”Ett av de trasigaste argumenten för sexköpslagen” är enligt Danni att referera till CUF och Elin Monday. Jag har lite svårt att hålla med. CUF är trots allt ett av riksdagspartiernas ungdomsförbund och jag har svårt att tolka deras agerande som något annat än att de ser det som rimligt att arbetssökande unga kvinnor erbjuds jobb på bordell och att det är ett misslyckande att arbetsförmedlingen inte gjort det.

   Det finns mycket som man kan anse vara moraliserande, diskrimineringslagstiftning exempelvis, och jag tycker att lagar ska ha en normerande funktion.

   I övrigt hänvisar jag till mitt svar till Freddie. Med den kunskap som finns idag ser jag det som relevant att följa försiktighetsprincipen.

   1. Danni

    Jag känner inte till Elin Monday. Menar du att CUF menat att Arbetsförmedlingen ska anvisa arbetssökande till jobb som prostituerade?

    Det finns uppenbarligen fler saker vi inte är överens om då, för jag har mycket svårt för diskrimineringslagstiftning. Om man tycker att normerande funktioner i lagstiftning är okey så öppnar man för ett fruktansvärt godtycke. Det finns så mycket som så många människor tycker är äckligt och fel, men det är inte grund för förbud. Det finns folk som inte står ut med tanken på att andra ägnar frivilligt och med njutning ägnar sig åt homosexualitet, förnedringssex, gambling, prostitution, och fågelskådning, men det är absolut ingen anledning att förbjuda något av det. Visst är frågan om prostitution mycket mer komplicerad än så, men att man vill lagstifta för att forma ett gulligt samhälle efter eget tycke och smak är vedervärdigt. Vill man förbjuda något bör man ha mer på fötterna än att vilja ”skicka signaler”.

    Även vid tillämpningen av försiktighetsprincipen i detta fall stöter man på problem. Visst finns det forskning som kan ge indikationer på att legaliserat sexköp kommer leda till ökade problem. Men det finns också gott om rapporter som tyder på att sexköpslagen i sin nuvarande form ställer till det för de mest utsatta grupperna av prostituerade, och försvårar polisarbetet med att klara upp de bakomliggande värre problemen. Det finns en stor risk att man sminkar över problemen utan att lösa dem. Även om man bortser från andra aspekter (som att lagen är kvinnoförnedrande och frihetskränkande) så är det något man måste ta hänsyn till. Även där verkar du och jag kommit till olika slutsatser.

 7. Minst lika vanligt förekommande är ”Jag har hittat en olycklig hora, alltså är den lyckliga horan en myt.” Och din sista mening är ju totalt ovidkommande, då ingen vill tvinga någon att sälja sex – de liberala i frågan vill att man ska få välja både att sälja sexuella tjänster, och att behålla sitt sex gratis och privat.

  1. Johanna

   CUF anser att arbetsförmedlingen misslyckas när den inte erbjuder jobb på bordell. Ett samhälle där en statlig myndighet hänvisar individer till jobb på bordeller ser jag inte som ett samhälle där man får behålla sin sexualitet privat och utan att utomstående prissätter den.

   1. Danni

    Halmdockevarning! Argumenterar du för sexköpslagen eller mot CUF? Jag skulle jättegärna få veta var/när/hur CUF yttrade den åsikten. Om de nu gjort det (vilket låter lite osannolikt, för att vara ärlig) kan vi väl komma överens om att de är helt dumma i huvudet, och sen gå vidare med att diskutera den aktuella frågan istället för CUF?

   2. Danni

    Menar du länken till Elias Giertz? Jag har klickat och läst flera gånger, men kan Internet för mitt liv utläsa det du pratar om. Kan du förklara hur du kommer fram till det du påstår utifrån det som står där?

 8. Danni

  Kan inte ska det självklart stå, jag och min iPad är inte helt kompis vad gäller skrivandet riktigt än…

  1. Christine

   Eftersom jag är på gott humör då. Här är länken till sidan där CUF påstår att arbetsförmedlingen misslyckats för att de inte hänvisat ”Elin Monday” till bordell-jobb:
   http://elkers.se/cuf-har-skapat-elin-monday/

   Om din iPad är för komplicerad för att det ska vara möjligt för dig att klicka på länken (eller vad det nu kan vara du har för problem) så står det såhär (jag har kört copy paste direkt från hemsidan jag länkade):

   CUF:s kampanj, Arbetsmarknaden är ett jävla skämt, har väckt stor debatt sen den släpptes i mitten av maj, både internt men framförallt externt. Idag släpper vi nästa steg i kampanjen – ett steg som lär återuppväcka debatten – Elin Monday.

   Den första februari initierades bloggen bluemondays.se, en blogg om Elin Monday, där en autentisk vardag som arbetslös och aktivt sökande har återgivits. Hon har laddat upp ett CV på YouTube med över 12 800 visningar. Det är världens mest sedda video-CV. Hon har fått erbjudanden om att jobba på bordell i Tyskland, skriva i Metro, blogga på Nyheter24 och en rad andra erbjudanden.

   CUF har visat att Arbetsförmedlingen inte är bäst på att förmedla jobb. De är ineffektiva och dåliga. De är usla! Varje jobb de förmedlar kostar 60 000 kr för skattebetalarna! Galet!

Kommentarer inaktiverade.