När ska doktorn inte hjälpa till?

Många som hängt på internetforum där ofrivilligt barnlösa samlas har mött dem. De där personerna där man känner att det nog vore bäst om behandlingarna inte lyckades.

Alla personer är inte lämpliga föräldrar. Alla miljöer är inte bra för ett barn att växa upp i. Men det är ett enormt svårt beslut att bestämma vem som ska få bli förälder och vem som inte ska få bli det. Väldigt olämpliga personer kan ju få till ett barn utan kontroller, så varför ska det finnas kontroller när det gäller att få hjälp på en fertilitetsklinik?

Jag tycker att svaret egentligen är rätt enkelt. Om samhället skulle ingripa om ett barn fanns i den miljön ska samhället inte medverka till att ett barn föds i den miljön. Samma regler bör gälla för privata kliniker.

Sen är det svårt att dra den gränsen, när är en miljö rimlig att tro att den blir bra nog och när är den inte det? Det är sällan svar som en läkare kan ge på några få undersökningar, även om de idag har ansvar för att se till att behandlingen är lämplig och att det är troligt att barnet kommer växa upp i en bra miljö. Ibland går det att sätta absoluta regler för personer som inte bör behandlas, exempelvis BMI-gränser där det genom vetenskapliga studier går att visa att behandlingen innebär kraftigt förhöjda risker och att chansen att lyckas är väldigt låg. De situationerna klarar också läkarna bra, när det finns regler och ”objektiva” kriterier som inte är upp till deras egna, personliga bedömning. Problemet är när exempelvis personer med förståndshandikapp, missbruk eller sociala problem söker hjälp med fertilitetsproblem. Något jag hört alldeles för ofta är läkare som ljugit – de har refererat till regler som inte finns och därefter inte gjort behandlingarna. Eller så har de gjort behandlingar som de själva borde insett var olämpliga.

Läkare har inte utbildningen, kompetensen eller förutsättningarna för att göra den typ av utredningar som krävs för att avgöra svåra fall. Det går inte heller sätta upp absoluta regler för vilka diagnoser som är okej och vilka situationer som inte är okej. Det måste ske individuella bedömningar, där situationen gås igenom i sin helhet. En person med på ytan svårare problem kanske har en fantastisk mamma och en fantastisk bror som gör att miljön skulle bli väldigt bra. Någon annan med en på ytan mindre allvarlig situation kanske helt saknar ett pålitligt nätverk.

Det är svåra frågor och när det finns tveksamheter behöver utredningen göras noggrant, respektfullt och sakligt. Personerna som blir utredda behöver få korrekt information och möjlighet att överklaga. Allt behöver dokumenteras på ett sätt som blir tydligt. De med bäst kompetens för den typen av frågor är socionomer som jobbar med familjerätt, det vill säga samma personer som är involverade när det uppstår problem i miljön för barn som redan finns. De är också utomstående, vilket är viktigt då patienter ofta bara har en fertilitetsklinik att välja på och det ofta bara finns ett fåtal läkare där. Om läkarna är de som behöver ta den aktiva konflikten och göra ifrågasättanden av personens lämplighet kan situationen bli dålig för alla inblandade om behandlingar därefter bedöms som lämpliga.

Jag skulle därför gärna se ett system där läkarna kan begära en utredning från socialnämnden i kommunen när de får in patienter som de tror skulle kunna ha problem med att erbjuda en tillräckligt bra miljö för ett barn. Familjerättssekreterarna får därefter genomföra en utredning som påminner om den som sker vid adoption och att besluts- och överklagandekedjan därefter blir den samma. På det sättet skulle mycket av godtycket försvinna, personer skulle få rakare svar och det skulle finnas en tydligare väg att överklaga.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s